HEADQUARTER

 • Office Buildings, Corporate Headquarters:
 • Ashland, Shanghai, 2007
 • BASF, Shanghai, 2009
 • Buhler China, Wuxi, 2011-2012
 • Buhler, Wuxi, 2006-2007
 • Bulher Changzhou, 2014
 • Brose China, Shanghai, 2011
 • ExxonMobil, Shanghai, 2009
 • Freudenberg, Shanghai, 2001-2005
 • German Center, Shanghai, 2007-2008
 • German Center, Shanghai, 2014
 • KUKA, Shanghai, 2012-2013
KUKA, Guangzhou, 2014
 • Landglass, Luoyang, Henan, 2010
 • Norwegian Embassy, Beijing, 2007-2008
 • Philips Zero Carbon Emission HQ, Shanghai, 2010-2011
 • Schindler, Shanghai, 2011-2013
 • Sulzer, Shanghai, 2005
 • Sulzer Pumps, Suzhou, 2009-2010
 • Swiss Embassy, Beijing, 1999
 • Voith - Siemens, Shanghai, 2002
 • Wacker, Zhangjiagang, 2005-2006
 • Yikang Group, Wuhan, 2008
Unitron Suzhou, 2014

 

 

Business Parks / Business Districts:

 • Center:Europe, Hongqiao CBD, 2012-2013
 • Standard Workshops of DJ (Changzhou) Industrial Park, Changzhou, 2013-2014
Standard Workshops of DJ (Changzhou) Industrial Park, Jiaxing, 2013-2014
 • German Center (Extension), Shanghai, 2008
 • Swiss Center, Taicang, 2007-2008
 • Swiss Center, Qingpu, Shanghai, 2008
Tianjin Shuanggang Industry Park, Tianjin, 2010